Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dětské dopravní hřiště slouží především k organizované výuce a praktickému výcviku pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s pedagogickým doprovodem, nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem činnosti DDH

Prosíme žáky i pedagogický doprovod, aby si na teoretickou výuku do SVČ přinášely s sebou přezůvky.
Děkujeme

Provozní řád

Harmonogram výuky 1.pol.

FotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografie