ÚVODNÍ SCHŮZKY

Od pondělí 20. září 2021 budou probíhat úvodní schůzky většiny zájmových kroužků.

Náplní setkání je doladit individuálně organizační záležitosti a seznámit se s vedoucím. Délka schůzky je zpravidla 20 – 30min  a rodiče, hlavně u nových dětí, jsou vítáni. Konkrétní termíny najdete na tomto webu v části Kroužky.

Srdečně zveme všechny přihlášené i váhající, rádi vám poradíme.

Hygienická pravidla

V současné době platí, že ve skupině do 20 osob není nutné testování v souvislosti s šířením onemocnění COVID (tento limit všechny kroužky, které budou ve vnitřních prostorách splňují).

Jediným opatřením jsou nasazené roušky nebo respirátory ve společných prostorách (chodby, šatny). Toto opatření se nevztahuje na děti do 6 let.

V případě změn, vás budeme neprodleně informovat.