PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Připravujeme pro vás přírodovědnou poznávací soutěž, která je určena pro žáky a žákyně 2. – 7. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia.

Termín uskutečnění této soutěže: úterý 3. května 2022 od 12.30 do 15.30hod.

Místo konání: Středisko volného času Litomyšl (nad autobusovým nádražím)

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 29.4.2022 přímo do SVČ Litomyšl nebo elektronicky na emailovou adresu organizátora.

Bližší informace k této soutěži naleznete v těchto PROPOZICÍCH.
Vaše dotazy a nebo informace vám poskytne organizátor soutěže:
Josef Štefl

info@svc.litomysl.cz
736 427 866