TVOŘENÍ PRO RADOST POLOLETNÍ PRÁZDNINY

ZVEME DĚTI OD 1. TŘÍDY NA ZÁŽITKOVOU AKCI

 

 

Dopoledne strávíme v prostorách SVČ Litomyšl, kde budou mít děti možnost vyzkoušet si pracovat s kůží.

Odpolední program bude naplněn hraním zábavných her a pohybovými aktivitami, které budou probíhat v tělocvičně ZŠ U Školek. 

Přihlášení na akci je možné pouze přes elektronický informační systém Přihlašování ONLINE.

Termín pro přihlášení je nejpozději do 26. 1. 2023