Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

NOVINKY

Postupné rozvolňování

Dle pokynů MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-7/MIN/KAN (MO_MZ) ze dne 3. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka v SVČ následovně:

  • v počtu 3 účastníků (pouze individuální výuka či konzultace) ve skupině ve vnitřních prostorách (není povinnost testování).

  • v počtu maximálně 20 osob ve skupině ve vnějších prostorách (na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy), tito účastníci se musí podrobit testování nebo jiné obdobné povinnosti. Informace, jakým způsoben doložíte splněnou povinnost testování je uvedeno v pokynech MŠMT.

V nejbližších dnech budou, s bližšími pokyny, elektronicky vyrozuměni zákonní zástupci přihlášených účastníků z kroužků, které mohou splnit výše uvedená nařízení.

Připomenutí nejdůležitějších hygienických pokynů:

1) Ve vnitřních prostorách musí všichni používat ochranu úst a nosu.
2) Do budovy bude umožněn vstup pouze účastníkům a zaměstnancům.
3) Po vstupu do budovy si každý vydezinfikuje ruce.
4) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit.

Informace k vrácení poplatku:

V průběhu prosince byla všem účastníkům, kteří měli řádně zaplaceno, vrácena poměrná část úplaty za kroužky v období září – prosinec 2020 dle ustanovení o zásahu vyšší moci, kdy část schůzek ve školním roce neproběhla a nebudou nahrazeny v náhradním termínu. Stejně bude řešeno i období leden – červen.

V případě, že poplatek nebyl zatím zaplacen, může přihlášený účastník kroužek i nadále navštěvovat. Původní částka na celý školní rok, která byla zaslána s potvrzením přihlášky již není aktuální – neplaťte ji. Přihlášeným účastníkům byl zaslán nový předpis platby, který je ponížen o období, kdy byla činnost kroužku přerušena.

Letní tábory


Kompletní nabídka pobytových i příměstských táborů je zveřejněna v odkaze TÁBORY.
Zde najdete i bližší informace a návod na přihlašování ONLINE.

Putování za příběhy


Putování za příběhy 2021

Aktuálně

KAZ - Klub anonymních záškoláků
KAZ - Klub anonymních záškoláků

Nevíš si rady s učením a stydíš se zeptat svého učitele či spolužáků? Zkus to s námi, třeba ti pomůžeme.
Tady je řešení tvého problému – během několika dnů se ti ozve pedagog s odpovídající kvalifikací a domluví on-line setkání...
Pedagogové volného času pomáhají neformálním způsobem s formálními požadavky škol.
Do projektu jsou zapojeny DDM a SVČ z celé republiky.
Nabídka volnočasových činností celostátního projektu

Sdružení pracovníků domu dětí a mládeže v ČR

Portál pro sdílení aktivit.

Nabídka obsahuje množství nápadů a cvičení z různých oborů pro různé věkové kategorie.
Doporučujeme.

Informace z akcí

Zavzpomínejte s námi na Svratouch 2019
Foto z našich táborů 2020:

MORAVA na lodích

Pobytový tábor ŘADOV

Příměstský tábor KOUZELNÝ

Příměstský tábor KERAMICKÝ

Příměstský tábor SPORTOVNÍ 1. den, 2. den, 3. den, 4. den, 5. den

Letní soustředění PROGRAMUJ!

Pobytový tábor SVRATOUCH

Příměstský tábor V CIRKUSE

Příměstský tábor V BLUDIŠTI

Více >>