Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

NOVINKY

Informace k vrácení poplatku

V nejbližších dnech bude přihlášeným účastníkům, kteří mají řádně zaplaceno, z kroužků, které již nebyly v rámci rozvolnění otevřeny, vrácena poměrná část úplaty za období leden- červen. Všichni budou elektronicky informováni.

Ostatním účastníkům z kroužků, jejichž činnost je obnovena, bude poměrná část úplaty za období, kdy kroužky nemohly fungovat vrácena v průběhu července. Všichni budou elektronicky informováni.

Letní tábory

Kompletní nabídka pobytových i příměstských táborů je zveřejněna v odkaze TÁBORY.
Zde najdete i bližší informace a návod na přihlašování ONLINE.

Většina táborů je již obsazena a evidujeme zájem případných náhradníků, které budeme v případě uvolněného místa neprodleně kontaktovat.

Na příměstské tábory bude potřeba před nástupem vyplnit Čestné prohlášení zákonných zástupců tzv. bezinfekčnost – vzor tiskopisu rozešleme přihlášeným „táborníkům“ elektronicky.

Na pobytové tábory bude pravděpodobně před nástupem na tábor vyžadován negativní test, ale bližší informace zatím nejsou zveřejněny.

Hledáme vedoucí

Hledáme kolegy - vedoucí

Činnost většiny kroužků je obnovena

Vážení rodiče, milé děti, dle přílohy č. 3 usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. 5. 2021 obnovena prezenční výuka v SVČ následovně:

  • v počtu nejvýše 10 osob ve skupině ve vnitřních prostorech (není povinnost testování).

  • v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech (na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy), tito účastníci se musí podrobit testování nebo jiné obdobné povinnosti

Zákonní zástupci dětí, žáků nebo studentů z kroužků, které budou po splnění výše uvedených podmínek opět pokračovat ve své činnosti, byli elektronicky vyrozuměni s pokyny, které je nutné dodržovat.

Informace, jakým způsoben doložíte splněnou povinnost testování je uvedeno v pokynech MŠMT.
Pokud je dítě testováno ve škole, můžete využít formulář čestného prohlášení.

Připomenutí nejdůležitějších hygienických pokynů:

1) Ve vnitřních prostorách musí všichni používat ochranu úst a nosu.
2) Do budovy bude umožněn vstup pouze účastníkům a zaměstnancům.
3) Po vstupu do budovy si každý vydezinfikuje ruce.
4) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit.

Putování za příběhy


Putování za příběhy 2021

Aktuálně

KAZ - Klub anonymních záškoláků
KAZ - Klub anonymních záškoláků Nevíš si rady s učením a stydíš se zeptat svého učitele či spolužáků? Zkus to s námi, třeba ti pomůžeme.
Tady je řešení tvého problému – během několika dnů se ti ozve pedagog s odpovídající kvalifikací a domluví on-line setkání...
Pedagogové volného času pomáhají neformálním způsobem s formálními požadavky škol.
Do projektu jsou zapojeny DDM a SVČ z celé republiky.
Nabídka volnočasových činností celostátního projektu
Sdružení pracovníků domu dětí a mládeže v ČR
Portál pro sdílení aktivit. Nabídka obsahuje množství nápadů a cvičení z různých oborů pro různé věkové kategorie.
Doporučujeme.

Informace z akcí

Zavzpomínejte s námi na Svratouch 2019
Foto z našich táborů 2020:

MORAVA na lodích

Pobytový tábor ŘADOV

Příměstský tábor KOUZELNÝ

Příměstský tábor KERAMICKÝ

Příměstský tábor SPORTOVNÍ 1. den, 2. den, 3. den, 4. den, 5. den

Letní soustředění PROGRAMUJ!

Pobytový tábor SVRATOUCH

Příměstský tábor V CIRKUSE

Příměstský tábor V BLUDIŠTI

Více >>