Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

NOVINKY

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny, plné pohody a sluníčka.
Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022 bude zveřejněna v srpnu,
přihlašování bude spuštěno od začátku září.

Informace k vrácení poplatku

Účastníkům z kroužků, které již nebyly v rámci rozvolnění otevřeny, byla vrácena poměrná část úplaty za období leden- červen.
Ostatním účastníkům z kroužků, jejichž činnost byla obnovena, bude poměrná část úplaty za období, kdy kroužky nemohly fungovat vrácena v průběhu července.

Letní tábory - doplněné pokyny k doložení povinnosti (očkování – test – nemoc)

Kompletní nabídka pobytových i příměstských táborů je zveřejněna v odkaze TÁBORY.
Zde najdete i bližší informace a návod na přihlašování ONLINE.

Většina táborů je již obsazena a evidujeme zájem případných náhradníků, které budeme v případě uvolněného místa neprodleně kontaktovat.

Příměstské tábory a letní soustředění


 1. Při nástupu má přihlášený účastník povinnost splnit jednu z níže uvedených podmínek (očkování-test-nemoc):


  • PCR test starý max. 7 dní (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) s negativním výsledkem, nebo

  • Antigenní test starý max. 3 dny (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) s negativním výsledkem, nebo

  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz), nebo

  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz), nebo

  • Samotest provedený na místě (první den tábora, ráno, v SVČ), který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem - nutné přinést vlastní test


 2. Účastník bude vybaven ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, chirurgická rouška), dle aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
  Vedoucí tábora vyhodnotí, na kterých místech bude nutná ochrana dýchacích cest.

 3. „Čestné prohlášení zákonných zástupců“ tzv. bezinfekčnost – vzor tiskopisu byl rozeslán přihlášeným „táborníkům“ elektronicky.Pobytové tábory

Před nástupem na letní tábor je povinnost splnit jednu z níže uvedených podmínek (očkování-test-nemoc):

 • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)

 • PCR test starý max. 7 dní (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) – není nutné přetestování v průběhu tábora

 • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) – lhůta nesmí končit v průběhu tábora (pokud lhůta končí je nutný samotest - přetestování 7. den tábora) - nutné dodat 1ks testu na přetestování

 • Antigenní test starý max. 3 dny (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) (přetestování 7. den tábora) - nutné dodat 1ks testu na přetestování

 • Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora)- nutné dodat 2ks na vstupní test a přetestování

 • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení potvrzené ze školy - staré max. 3 dny (přetestování 7. den tábora) - nutné dodat 1ks testu na přetestování


Další doklady, které je nutné doložit při nástupu na tábor, byly přihlášeným účastníkům odeslány elektronicky.

Pokud je dítě přihlášeno na více táborů nebo soustředění organizovaných SVČ Litomyšl je nutné splnění povinnosti z bodu 1) prokázat opakovaně.

Jsme si vědomi komplikací, které letošní pravidla způsobují, ale uděláme vše proto, aby si děti všechny aktivity užily a odnášely si spoustu nádherných zážitků.

Hledáme vedoucí

Hledáme kolegy - vedoucí

Informace z akcí

Zavzpomínejte s námi na Svratouch 2019
Foto z našich táborů 2020:

MORAVA na lodích

Pobytový tábor ŘADOV

Příměstský tábor KOUZELNÝ

Příměstský tábor KERAMICKÝ

Příměstský tábor SPORTOVNÍ 1. den, 2. den, 3. den, 4. den, 5. den

Letní soustředění PROGRAMUJ!

Pobytový tábor SVRATOUCH

Příměstský tábor V CIRKUSE

Příměstský tábor V BLUDIŠTI

Více >>