Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

NOVINKY

Přihlašování do kroužků a kurzů je možné výhradně přes informační systém Přihlašování ONLINE od 1. září 2020.
Podrobné informace o kroužku, který vás zajímá, získáte kliknutím na název kroužku ve vybrané oblasti: Estetika, Sport, Technika, Přírodověda, Kurzy

Postupné rozvolňování

Vážení rodiče, milí účastníci kroužků, v souladu s rozhodnutím o přesunu oblasti školství do třetího stupně PES vám oznamujeme, že většina skupinových kroužků obnoví svoji činnost od pondělí 7. 12. 2020. Tato radostná změna se prozatím, z důvodu omezení pro pohybové aktivity netýká sportovních kroužků, které jsou v tělocvičnách škol a městských halách.

Prosíme, abyste respektovali veškerá hygienická opatření platná pro školská zařízení. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán informační e-mail.

Mgr. Josef Štefl, ředitel

MŠMT zveřejnilo matici PES pro školství

5. stupeň (fialový)

– zákaz činnosti

4. stupeň (červený)

– zákaz činnosti. Je možná pouze individuální výuka jeden na jednoho, kterou u nás nemáme v žádném kroužku zavedenou.

3. stupeň (oranžový)

– může být maximálně 10 osob ve skupině. Otevřeme kroužky, kde to počet přihlášených umožňuje (případně budeme dělit skupiny). Také zjišťujeme, jak to bude se sportovními kroužky.

2. stupeň (žlutý)

1. stupeň (zelený)

– činnost neomezena


Nařízení, která platí pro všechny stupně:

Ve všech vnitřních prostorách se musí nosit roušky.
Omezení vstupu cizím osobám kromě dětí, žáků, studentů a ostatních, kteří navštěvují zájmovou činnost.

Informace k vrácení poplatku:

Jak jsme již avizovali, poměrná část úplaty vám bude vrácena podle ustanovení o zásahu vyšší moci, kdy část schůzek ve školním roce neproběhne a nebudou nahrazeny v náhradním termínu. Plošné vrácení poměrné části úplaty se bude týkat těch účastníků, kteří mají k 31. 10. 2020 řádně zaplaceno.

Světýlko naděje - spojme své síly a každou adventní neděli mezi 18 a 19 hodinou vyvěsme ve svém okně světlo
Putování za příběhy - hry v okolí Litomyšle

Nabídka volnočasových činností celostátního projektu
Sdružení pracovníků domu dětí a mládeže v ČR
Portál pro sdílení aktivit.
Nabídka obsahuje množství nápadů a cvičení z různých oborů
pro různé věkové kategorie.
Doporučujeme.

Informace z akcí

Foto z našich táborů 2020:

MORAVA na lodích

Pobytový tábor ŘADOV

Příměstský tábor KOUZELNÝ

Příměstský tábor KERAMICKÝ

Příměstský tábor SPORTOVNÍ 1. den, 2. den, 3. den, 4. den, 5. den

Letní soustředění PROGRAMUJ!

Pobytový tábor SVRATOUCH

Příměstský tábor V CIRKUSE

Příměstský tábor V BLUDIŠTI


Podívejte se na reportáž, kterou o nás natočila televize CMS TV - Středisko volného času opět otevřeno

Zavzpomínejte si s námi na Svratouch 2019
4. 3. 2020: Florbal II. kat. oblast

3. 3. 2020: Basketbal IV.kat. oblast

27. 2. 2020: Halová kopaná IV.kat. oblast

26. 2. 2020: Přehlídka dětských recitátorů oblast

19. 2. 2020: Halová kopaná III.kat. oblast

31. 1. 2020: BONGO: O pololetních prázdninách jsme se společně vydali na výlet do zábavního centra Bonga v Brně. Byl nás sice plný autobus, ale děti byly vzorné, hodné a zařádily si, jak se patří. Tak zase příště.

28. 1. 2020: Přírodovědná poznávačka II. kolo: Zimního kola přírodovědné poznávačky se zúčastnilo báječných 158 dětí.
výsledková listina

26. 1. 2020: Velký dětský karneval: Děkujeme všem, kteří nás podpořili na karnevale, ať už tím, že se k nám připojili a zatancovali si s námi, nebo přispěním do nadačního fondu manželů Pokorných. Moc jsme si to užili a těšíme se zase na další rok.

24. 1. 2020: Vybíjená III.kat. žákyně oblast

23. 1. 2020: Vybíjená III.kat. žáci oblast

17. 1. 2020: Vybíjená I.kat. žáci oblast

16. 1. 2020: Vybíjená I.kat. žákyně oblast

14. 1. 2020: Florbal III. kat. kraj

11. 12. 2019: Florbal III. kat. okres

26. 11. 2019: Florbal III. kat. oblast

21. 11. 2019: Florbal IV. kat. oblast

14. 11. 2019: Florbal III. a IV. kat. - žákyně, oblast

12.11.2019: Přírodovědná poznávačka 1. kolo

24. 10. 2019: Stolní tenis družstev - okres

3. 10. 2019: Minifotbal III. kat. a IV. kat. - oblast

10. 9. 2019: Přespolní běh oblast

Archiv DDM

FotografieFotografie