Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

KLUB

Klub neformálního základního vzdělávání

♦ KLUB nabízí možnost smysluplně trávit žákům ZŠ volný čas se zaměřením na prevenci školní neúspěšnosti a posilováním jejich klíčových aktivit, kompetencí a gramotnosti.

♦ je určen pro všechny žáky 1. – 9. tříd ZŠ

♦ v prostorách SVČ Litomyšl, ulice Dukelská 534 (nad autobusovým nádražím)

♦ je otevřen každý pracovní den od 12 – 16 hod.

♦ všechny aktivity jsou dobrovolné, děti mohou kdykoli přijít a odejít

♦ aktivity organizuje a vede pedagogický pracovník

♦ vše je zdarma

Provoz Klubu je financován z prostředků Místního akčního plánu na území ORP Litomyšl.

HLEDÁŠ NOVÉ KAMARÁDY?


MÁŠ RÁD/RÁDA HRY A SOUTĚŽE?


CHCEŠ PROŽÍT NĚCO NOVÉHO A ZAJÍMAVÉHO NEBO SI CHCEŠ JENOM POVÍDAT?


POTŘEBUJEŠ SE NĚCO DOUČIT, NAPSAT ÚKOLY?


JSI DOMA SÁM/SAMA NEBO ČEKÁŠ DLOUHO NA AUTOBUS?


Tak neváhej a přijď ! Těšíme se na Tebe.

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl",
r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.