Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

Estetika

KROUŽKY > Estetika
Estetika Sport Technika Přírodověda Kurzy
Estetika Sport Technika Přírodověda Kurzy

Kytara bez not

Tvořivá dílna

Tvořivá a výtvarná dílna pro MŠ

Fotománie

Šperky (spíše pro dívky)

Keramika Litomyšl

Keramika - hrnčířství

Keramika pro MŠ

Keramika Janov

Keramika Němčice

Keramika Cerekvice

Keramika Sloupnice

Rukodělky (spíše pro dívky)

Taneční kroužek Čistá

Vaření s Lenkou

Vaření s Robinem

Hra na zobcovou flétnu

Hudebně pohybový kroužek

Výtvarný kroužek

Deskové hry

Design

Angličtina hrou

Jehlou a nití (spíše pro dívky)

Slovem i pohybem

Scrapbooking – papírohrátky

Mažoretky

Fotografie