PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽEK PARKOUR

Přihlašování do kroužku bude spuštěno až po úvodní rozřazovací schůzce, která se koná v úterý 14. září 2021 od 16h v tělocvičně ZŠ U Školek, Litomyšl.

Vedoucí kroužku si rozdělí děti do tréninkových skupin podle úrovně pohybových dovedností.

S sebou sportovní oblečení a obuv do tělocvičny (doprovod prosíme o přezůvky nebo návleky).

Kroužek je určen pro účastníky od 8 let.