DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Nejlepší způsob, jak se naučit chodit a jezdit v provozu bezpečně 

Dětské dopravní hřiště slouží především k organizované výuce a praktickému výcviku pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s pedagogickým doprovodem, nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem činnosti DDH.


Prosíme žáky i pedagogický doprovod, aby si na teoretickou výuku do SVČ přinášely s sebou přezůvky. Děkujeme