DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Nejlepší způsob, jak se naučit chodit a jezdit v provozu bezpečně 

Dětské dopravní hřiště slouží především k organizované výuce a praktickému výcviku pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s pedagogickým doprovodem, nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem činnosti DDH.

Dopravní výchovu zajišťují pověření zaměstnanci Městského úřadu. Vzhledem ke spádovosti se výchovy účastní nejen místní základní školy, ale i školy z okolních obcí, jako např. Proseč, Trstěnice, Němčice apod. Celkem je zapojeno 14 základních škol.

Teorie dopravní výchovy je vyučována ve Středisku volného času, zatímco praktická část se koná na modernizovaném dětském dopravním hřišti v lokalitě Wembley (za sídlištěm Dukelská).

Celkovou organizaci, výukové materiály a drobné odměny k dopravní výchově zajišťuje BESIP, jehož krajská koordinátorka dohlíží i na kvalitu výuky. Ta je zaměřena především na žáky čtvrtých tříd základních škol, kteří jsou ve věku okolo deseti let. Po dosažení této věkové hranice se mohou děti pohybovat jako cyklisté v silničním provozu již zcela bez doprovodu starší osoby.

 

Jak tato výuka probíhá?

Teoretická část je zaměřena především na seznámení dětí s nejdůležitějšími dopravními značkami, s pravidlem pravé ruky, přednostmi na křižovatkách a na principech bezpečného chování v silničním provozu, a to především jako cyklista, ale i jako chodec.

V praktické části si děti mohou čerstvě nabité informace vyzkoušet přímo na místním dopravním hřišti, které jim svým charakterem a množstvím dopravních značek umožní zažít všechny důležité dopravní situace. Bonusem je krátká jízda zručnosti.

Závěrem celé dopravní výchovy je ověření teoretických znalostí dětí v písemném testu a ověření správného chování v silničním provozu na dětském dopravním hřišti. Ti úspěšní si s sebou odnesou nejen nové znalosti, ale i symbolický průkaz cyklisty. 

Prosíme žáky i pedagogický doprovod, aby si na teoretickou výuku do SVČ přinášely s sebou přezůvky. Děkujeme

Mgr. Tomáš Rádek

kontaktní osoba
461 653 452
720 071 075
tomas.radek@litomysl.cz