OBLASTNÍ KOLO VYBÍJENÁ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ II.KATEGORIE

Připravujeme pro vás oblastní kolo soutěže ve vybíjené žáků a žákyň II. kategorie.

Termíny uskutečnění této soutěže:

kategorie II. žáci středa 4.5.2022 – 8:00 hodin
kategorie II. žákyně čtvrtek 5.5.2022 – 8:00 hodin

Místo konání: tělocvična ZŠ U Školek Litomyšl (venkovní schodiště)

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 29.4.2022 přímo do SVČ Litomyšl nebo elektronicky na emailovou adresu organizátora.

Bližší informace k této soutěži naleznete v těchto PROPOZICÍCH.
Vaše dotazy a nebo informace vám poskytne organizátor soutěže:
Petr Janda

janda@svc.litomysl.cz
732 163 054