PŘÍRODOVĚDNÁ POZNÁVAČKA – PODZIM

Připravujeme pro vás soutěž v přírodovědné poznávačce.

Termín uskutečnění této soutěže: úterý 24. října 2023 od 12.00 do 15.30hod.

Kategorie: žáci a žákyně 2. – 8. ročníků ZŠ a studenti odpovídajících ročníků gymnázia

Místo konání: Středisko volného času Litomyšl (nad autobusovým nádražím)

Přihlášky: • jednotlivci mohou přijít kdykoli v uvedeném čase
                  • skupiny nad 8 osob – prosíme nahlásit předběžný počet účastníků, čas příchodu a odchodu a kontakt na doprovázející osobu na
                    e-mail. adresu: info@svc.litomysl.cz do pondělí 23. 10. 2023

Bližší informace k této soutěži naleznete v těchto PROPOZICÍCH.
Vaše dotazy a nebo informace vám poskytne organizátor soutěže:
Josef Štefl

info@svc.litomysl.cz
736 427 866