OBLASTNÍ KOLO FLORBALU ŽÁKYNĚ III. A IV. KATEGORIE

Připravujeme pro vás soutěž ve florbalu pro žákyně III. a IV. kategorie

Termín uskutečnění této soutěže: pátek 4. 11. 2022 – 8:00 hodin

Místo konání: Litomyšl – tělocvička ZŠ U Školek

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 2. 11. 2022 přímo do SVČ Litomyšl nebo elektronicky na emailovou adresu organizátora.

Bližší informace k této soutěži naleznete v těchto PROPOZICÍCH.
Vaše dotazy a nebo informace vám poskytne organizátor soutěže:
Petr Janda

janda@svc.litomysl.cz
732 163 054