OBLASTNÍ KOLO VYBÍJENÁ I. KATEGORIE

Soutěž ve vybíjené pro žáky a žákyně I. kategorie.

Termín této soutěže: pátek 26.1.2024 – 8:00 hodin

Místo konání: tělocvična ZŠ U Školek Litomyšl (venkovní schodiště)

Termín přihlášení: nejpozději do 24.1.2024

Bližší informace k této soutěži naleznete v těchto PROPOZICÍCH.
Vaše dotazy a nebo informace vám poskytne organizátor soutěže:
Petr Janda

janda@svc.litomysl.cz
732 163 054