PŘÍRODOVĚDNÁ POZNÁVAČKA – ZIMA

Připravujeme pro vás soutěž v přírodovědné poznávačce.

Termín uskutečnění této soutěže: úterý 30. ledna 2024 od 12.00 do 15.00hod.

Kategorie: žáci a žákyně 2. – 8. ročníků ZŠ a studenti odpovídajících ročníků gymnázia

Místo konání: Středisko volného času Litomyšl (nad autobusovým nádražím)

Přihlášky: • jednotlivci mohou přijít kdykoli v uvedeném čase
                   • skupiny nad 8 osob – prosíme nahlásit předběžný počet účastníků, čas příchodu a odchodu a kontakt na doprovázející osobu na e-mail. adresu: info@svc.litomysl.cz do pondělí 26. 1. 2024                                                                                                                                                                             •Pokud to bude možné, tak prosíme, aby žáci a studenti z litomyšlských škol přišli až mezi 13.30 – 15.00 hod. (žáci obecních škol jsou omezeni časem odjezdu autobusu).

Bližší informace k této soutěži naleznete v těchto PROPOZICÍCH.
Vaše dotazy a nebo informace vám poskytne organizátor soutěže:
Josef Štefl

info@svc.litomysl.cz
736 427 866