BONGO BRNO

ZVEME DĚTI NA ZÁŽITKOVOU AKCI 
Výlet je součástí celorepublikové akce Noc a den v DDM, která bude probíhat v rámci prodlouženého víkendu pololetních prázdnin.

V pátek 2. února 2024 si mohou vaše děti užít pololetní prázdniny společné se SVČ v zábavném parku BONGO v Brně.

Akce se mohou zúčastnit děti od 4 do 15 let. Dítě z MŠ musí doprovázet dospělá osoba, která musí být také přihlášena.

V hale na ploše 2800 m2 se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky pro vaše děti. Každá z atrakcí představuje jiný světadíl či zemi. Za jediný den tak můžeme společně uskutečnit dobrodružnou cestu kolem světa.

Sejdeme se v 7.45 hod. na autobusovém nádraží u obchodního domu Billa, kde nás vyzvedne autobus, který nás bezpečně dopraví do Brna a zpět.

Při srazu bude vybírána kopie kartičky zdravotní pojišťovny.

Návrat bude opět na autobusové nádraží v cca 16.00 hod.

Celý den strávíme v zábavném parku, proto je nutné děti vybavit pohodlným sportovním oblečením. Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce, je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách, proto své děti vybavte vhodnými ponožkami.

Strava není započítána v ceně výletu, proto je nutné vybavit děti jídlem na celý den.

Některé atrakce (autíčka, stolní fotbal, air hockey) jsou zpoplatněny částkou 20,-Kč.  V zábavném parku funguje restaurace a obchůdek s drobnými dárky. Bude-li chtít vaše dítě využít těchto služeb, vybavte ho hotovostí.

Přihlášení na akci je možné pouze přes elektronický informační systém Přihlašování ONLINE.

V případě nenaplnění kapacity autobusu bude akce zrušena.  

Termín pro přihlášení je nejpozději do 26. 1. 2024