Mraveniště

středa 27.10.2021
podzimní prázdniny 7:30 – 16:00

Datum: 0.-0. 

Věková skupina: -

Cena: ,-

Vzhledem k nabídce dvou turnusů stejného zaměření (18.-22.7. a 22.-26.8.) je umožněno do 31. března odeslat přihlášku 1 účastníka pouze na 1 termín. Následně bude v případě volné kapacity, umožněno přihlašování i na druhý termín. 
BLIŽŠÍ INFO
CO BUDEME POTŘEBOVAT

Vlastní notebook, sportovně pohodlný oděv a obuv dle počasí, svačinu, kopii kartičky zdrav. pojišťovny, Prohlášení zákonných zástupců.


Vyplněné Prohlášení zákonných zástupců a kopii kartičky ZP přinesou děti první den tábora.

STRAVOVÁNÍ

Rodiče zajistí dopolední a odpolední svačinu, kterou si dítě donese s sebou v batohu. Prosíme, aby každé dítě mělo svou lahev na pití, kterou budeme doplňovat během dne. Organizátor zajistí oběd a pitný režim v průběhu dne.

CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

1400 Kč 

Způsob úhrady:

  • převodem na č. účtu: 211390619/0600

(variabilní symbol: bude vygenerován z elektronické přihlášky, informaci dostanete na e mail)

  • v hotovosti v SVČ (Po – Čt 12:00 – 16:00)

DOKUMENTY, BEZ KTERÝCH NEMŮŽEME PŘEVZÍT VAŠE DÍTĚ NA TÁBOR
  • podepsanou a odevzdanou přihlášku na tento tábor

  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny

  • čestné prohlášení zákonných zástupců – viz. dokumenty ke stažení

DOKUMENTY KE STAŽENÍVEDOUCÍ TÁBORA
Jarosla Dušek

Kontakt v době tábora
736 539 374

KONTAKTNÍ OSOBA SVČ
Josef Štefl

stefl@svc.litomysl.cz
737 139 626