Mraveniště

středa 27.10.2021
podzimní prázdniny 7:30 – 16:00

Datum: 0.-0. 

Věková skupina: -

Cena: ,-

Na tento tábor je možné se přihlásit na celý týden, nebo na jednotlivé dny.
BLIŽŠÍ INFO
CO BUDEME POTŘEBOVAT

Pracovní oblečení a obuv dopolední a odpolední svačinu, pokrývku hlavy, pláštěnku, . Všechny věci si děti mohou nechávat během týdne ve své tašce v šatně SVČ.

Vyplněné Prohlášení zák. zástupců a kopii kartičky ZP přinesou děti první den tábora.

STRAVOVÁNÍ

Rodiče zajistí dopolední a odpolední svačinu, kterou si dítě donese s sebou v batohu. Prosíme, aby každé dítě mělo svou lahev na pití, kterou budeme doplňovat během dne. Organizátor zajistí oběd a pitný režim v průběhu dne.

CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

1500 Kč /obědy, pitný režim po celý den, materiál na vyrábění a tvoření/

Způsob úhrady:

  • převodem na č. účtu: 211390619/0600

(variabilní symbol: bude vygenerován z elektronické přihlášky, informaci dostanete na e mail)

  • v hotovosti v SVČ (Po – Čt 12:00 – 16:00)

DOKUMENTY, BEZ KTERÝCH NEMŮŽEME PŘEVZÍT VAŠE DÍTĚ NA TÁBOR
  • podepsanou a odevzdanou přihlášku na tento tábor

  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny

  • čestné prohlášení zákonných zástupců – viz. dokumenty ke stažení

DOKUMENTY KE STAŽENÍVEDOUCÍ TÁBORA
Anna Kmošková

kmoskova@svc.litomysl.cz
734 505 805

KONTAKTNÍ OSOBA SVČ
Tereza Dostálová

dostalova@svc.litomysl.cz
731 349 747