Astronomický kroužek

Čas: PÁ 16:00-18:00

Období: 29.9.2023 - 31.5.2024

Věková skupina: 10-15

Cena: 600,-

Dostupnost: 5 volných míst

BLIŽŠÍ INFO
Pozorování denní i noční oblohy, vesmírné zajímavosti. Při příznivém počasí pozorování z hvězdářské pozorovatelny.
Další info: Kroužek probíhá 1x za 14 dní nebo aktuálně dle počasí. První schůzka v pátek 29.9. v 17.00h v SVČ.
Lektor: Jan Šlégr
kontakt: jan.slegr@uhk.cz, 777 951 386
Místo: Budova SVČ
Kategorie: Přírodověda
DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

VEDOUCÍ
Jan Šlégr

info@svc.litomysl.cz
736 427 866

Algohex Facebook Icon