Kroužek ml.elektrotechniků - pokročilí

Čas: PÁ 17:30-19:00

Období: 8.9.2023 - 31.5.2024

Věková skupina: 11-18

Cena: 600,-

Dostupnost: 7 volných míst

BLIŽŠÍ INFO  
Teorie elektroniky, programování, automatizace. Práce na vlastních projektech (i maturitních) dle zájmu a potřeb.
Klubovnu najdete na faře u kostela vedle ZŠ Zámecká.
Zahrnuto: V ceně nejsou zahrnuty náklady na součástky na výrobky.
Další info: První schůzka v pátek 8.9. v 16.30h v klubovně na faře.
Lektor: Tomáš Berger
kontakt: berger240@seznam.cz, 734 620 052
Místo: Klubovna Fara
Kategorie: Technika
DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

VEDOUCÍ
Tomáš Berger

info@svc.litomysl.cz
736 427 866

Algohex Facebook Icon