KROUŽKY

INFORMACE PRO RODIČE

JAK SE PŘIHLÁSIT 

Přihlašování do kroužků je nutné provést výhradně přes Přihlašování ONLINE

Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl

+420 461 615 270
+420 736 427 866

info@svc.litomysl.cz

JAK ZAPLATIT KROUŽEK

Poplatek za členství v zájmovém útvaru je nutné zaplatit dle pokynů vygenerovaných z elektronické přihlášky.

ZPŮSOB ÚHRADY

  Bezhotovostním převodem

Na účet: 211390619/0600

Je nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou.

  Hotově v SVČ

pondělí – čtvrtek 8:00-16:00

OBECNÉ INFORMACE

  • Činnost většiny zájmových kroužků a kurzů ve školním roce probíhá zpravidla od úvodních schůzek (září/říjen) do 31. května.
  • Organizační zajištění pravidelné zájmové činnosti ve školním roce je připraveno s předpokladem uskutečnění minimálně 28 schůzek v jednom zájmovém útvaru s rozvržením 1schůzka/týden.
  • Realizace zájmového kroužku závisí na počtu přihlášených účastníků. V případě neotevření kroužku se vybraná platba plátci vrací.
  • Při ukončení členství v kroužku, z vlastního rozhodnutí, se zaplacený poplatek nevrací.
  • Nárok na vrácení poměrné části úplaty vzniká v případě:
    zásahu vyšší moci, kdy část schůzek ve školním roce neproběhla a schůzky nemohly být nahrazeny. O této skutečnosti jsou přihlášení účastníci nebo jejich zákonní zástupci následně elektronicky informováni.
    – prokazatelného zdravotního omezení na základě žádosti zákonného zástupce. Je nutné doložit potvrzení od ošetřujícího lékaře.
  • Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat Vnitřní řád, bezpečnostní předpisy a pokyny vedoucího zájmového kroužku nebo pracovníka SVČ.

ÚVODNÍ SCHŮZKY

Na první schůzku mohou přijít i rodiče, získáte informace o kroužku, poznáte vedoucího a je možnost upravit termín schůzek tak, aby vyhovoval většině zájemců.

Prosíme o dodržování všech aktuálně platných hygienicko-epidemických opatření.

Konkrétní termíny úvodních schůzek jsou uvedeny u jednotlivých kroužků.