Kytara bez not 2

Čas: ČT 16:00-17:00

Období: 21.9.2023 - 31.5.2024

Věková skupina: 7-15

Cena: 1000,-

Dostupnost: obsazeno/přijímáme náhradníky

BLIŽŠÍ INFO
Základy hry na kytaru pro děti od 2. třídy ZŠ - akordy a rytmy k doprovodu známých písniček. Skupinová výuka - určeno pro děti, které již zvládají základy hry.
Vybavení: Kytara, přezůvky
Lektor: Vojtěch Novák
kontakt: novakvojta04@gmail.com, 737 447 347
Místo: Budova SVČ
Kategorie: Estetika
DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

VEDOUCÍ
Group 448 (1)
Vojtěch Novák

info@svc.litomysl.cz
737 447 347