Mladý hasič

Čas: PÁ 16:30-18:00

Období: 22.9.2023 - 31.5.2024

Věková skupina: 7-15

Cena: 600,-

Dostupnost: obsazeno/přijímáme náhradníky

BLIŽŠÍ INFO
Hasičská technika, fyzická kondice, základy první pomoci, topografie, hasičské desatero
Zahrnuto: Součástí ceny není členský příspěvek SDH
Lektor: Martina Jakoubková
kontakt: martinacerna@tiscali.cz, 604 358 045
Místo: SDH Lány
Kategorie: Technika
DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

VEDOUCÍ
Martina Jakoubková

info@svc.litomysl.cz
736 427 866