Muzikohraní

Čas: ÚT 16:00-17:30

Období: 26.9.2023 - 31.5.2024

Věková skupina: 6-8

Cena: 1000,-

Dostupnost: obsazeno/přijímáme náhradníky

BLIŽŠÍ INFO 
Propojování hudební, dramatické, taneční a výtvarné relaxace zábavnou formou (s využitím hudebních nástrojů). Základy hudební teorie, dějin umění nebo sborový zpěv podle zájmu účastníků.

N O V I N K A
Lektor: Anna Leksová
kontakt: leksova@svc.litomysl.cz, 732 168 007
Místo: Budova SVČ
Kategorie: Estetika
DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

VEDOUCÍ
Anička Leksová_OŘEZ_2
Anna Leksová

info@svc.litomysl.cz
732 168 007