Předškoláček

Čas: ST 16:00-17:00

Období: 27.9.2023 - 31.5.2024

Věková skupina: 5-6

Cena: 1000,-

Dostupnost: obsazeno/přijímáme náhradníky

BLIŽŠÍ INFO
Předškolní příprava, kde se zaměříme na rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání, základních matematických představ, vnímání prostoru a času, jemné motoriky, grafomotoriky a to vše hravou formou.
Vybavení: Přezůvky
Lektor: Anna Leksová
kontakt: leksova@svc.litomysl.cz, 732 168 007
Místo: Budova SVČ
Kategorie: Estetika

POPLATEK ZA KROUŽEK JE SOUČÁSTÍ ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ. PŘIHLAŠOVÁNÍ ONLINE JE VE SPOLUPRÁCI S ODDÍLEM.

DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

VEDOUCÍ
Anna Leksová

leksova@svc.litomysl.cz
732 168 007