Tvořivý kroužek Sloupnice

Čas: ÚT 14:00-15:30

Období: 3.10.2023 - 31.5.2024

Věková skupina: 7-12

Cena: 800,-

Dostupnost: obsazeno/přijímáme náhradníky

BLIŽŠÍ INFO
Činnosti z různých materiálů jako je papír, přírodniny, plast, sádra, hlína nebo látka. Tvorba koláží, dekorací, obrázků a ozdob.

Kroužek je určen pro žáky ZŠ Sloupnice

N O V I N K A
Vybavení: Přezůvky
Lektor: Kateřina Leksová
kontakt: katka.leksova@svc.litomysl.cz, 737 011 885
Místo: Komunitní centrum Sloupnice
Kategorie: Estetika
DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

VEDOUCÍ
Group 346
Kateřina Leksová

info@svc.litomysl.cz
736 427 866