V BLUDIŠTI

Datum: 7.-10. července

Doporučený věk: po 1. třídě ZŠ

Cena: 1300,-

VEDOUCÍ
Martina Nováková

dostalova@ddm.litomysl.cz
731 349 747

Martina Nováková

dostalova@ddm.litomysl.cz
731 349 747

PROGRAM

Každý den od 8:00 v budově SVČ, konec programu v 16:00 tamtéž

Co nás čeká a nemine? Každý den nás obklopí spousta zábavných her, které budou jak na zamyšlení, na spolupráci, pobavení, tak i na rozpohybování. Tvoření, vyrábění a putování tajuplným bludištěm, které skrývá mnoho spletitých uliček a překážek,budou též náplní tohoto tábora. Jeden den vyrazíme za odměnu na celodenní výlet s překvapením (bude záležet na počasí).

STRAVOVÁNÍ

rodiče zajistí každý den dopolední a odpolední svačinu, kterou si dítě donese sebou každý den v batohu. Organizátor zajistí obědy a pitný režim v průběhu dne.

CO BUDETE POTŘEBOVAT

pohodlné oblečení do budovy, ale i na ven dle počasí, dopolední a
odpolední svačinu, kopii kartičky zdrav. pojišťovny, Prohlášení zákonných zástupců –
ke stažení na svc.litomysl.cz, v části tábory. 

V CENĚ

obědy, pitný režim, jízdné, vstupné, materiál na tvoření a vyrábění, odměny/ – platbu je nutno provést do 15. května

ZPŮSOB ÚHRADY
  • převodem na č. účtu: 211390619/0600 variabilní symbol: bude vygenerován z elektronické přihlášky, informaci dostanete na e-mail zpráva pro příjemce: jméno dítěte
  • v hotovosti v SVČ (v pondělí nebo čtvrtek 12 – 16h) V případě, že na úhradu tábora budete čerpat příspěvek FKSP vašeho zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny, vystavíme vám fakturu nebo doklad o zaplacení.
DOKUMENT KE STAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet